Полазећи од позитивних искустава у претходних неколико година и знатног интересовања ученика, у оквиру активности дома функционишу и интересне групе. То су групе за математику, српски језик и књижевност, физику, хемију, информатику и друге предмете у зависности од интересовања ученика. Програм интересних група реализују професори стручних предмета – васпитачи. Резултати допунског и додатног рада у оквиру ових интересних група видљиви су у успеху наших ученика у школи, а и на различитим такмичењима на којима учествују.