ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТРУЧНОСТ РАДНО МЕСТО ФОТОГРАФИЈА

ЉУБИЦА БАШИЋ

Дипломирани економиста

Директора Дома

ljubicabasic

 ЕМИЛИЈА РАДОВАНОВИЋ

Дипломирани физичар

Васпитач

 emilija

 ИВАНКА КРАЈИШНИК

 Професор српског језика и књижевности Васпитач  ivanka

 РАДОЈКА КРСМАНОВИЋ

 Дипомирани. школски педагог и дипл. филозоф  Педагог  radojka

 ДЕЈАН РАДЕВИЋ

Професор физичке културе Васпитач  dejanr

 АЛЕКСАНДАР МИЛОЈЕВИЋ

Дипломирани биолог Васпитач  salemilojevic

 ДРАЖЕН ПАВИЋ

Професор одбране и заштите Васпитач  pavic

 МАШАН ЂАЛОВИЋ

Дипломирани хемичар Васпитач  masan

 ЗОРАН БУЛАТОВИЋ

Професор одбране и заштите Васпитач  bulatovic

 МИРЈАНА СТОЈАНОВИЋ

Дипломирани хемичар Васпитач mirami

 БИЉАНА ПЕРОВИЋ

Дипломирани хемичар за истраживање и развој Васпитач  biljanapero

 ВЕСНА ЛЕКИЋ

Професор физичке културе Васпитач  vesnal

 ИВАНА СТАМЕНКОВИЋ

Дипломирани биолог еколог Васпитач  ivanast

 ЈЕЛЕНА РАШКОВИЋ

Професор српског језика Библиотекар  jelenara

 БОЈАН РАДОВАНОВИЋ

Професор физичке културе Васпитач  bojanr