1. 3. 2023. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржана је још једна радионица на нивоу васпитних група на тему: Заузми став (предрасуде, стереотипи, дискриминација).