20. 3. 2024. На основу циља креирања додатних превентивних програма за очувања менталног здравља за младе у Крагујевцу, посебно за ученике Дома ученика средњих школа у Крагујевцу, креирана је иницијатива у циљу обучавања ученика и развоја вештине бриге о свом менталном здрављу.
У оквиру заговарачке иницијативе Здрав ум, сјајна будућност коју је реализовала организација Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац у оквиру националне кампање за ментално здравље у склопу пројекта “Унапређење менталног здравља младих кроз развој капацитета локалних актера 1.0“ реализовано је више обука чланова тима за реализацију програма којима се унапређују вештине ученика о бризи о свом менталном здрављу применом метода омладинског рада и едукативних алата у том процесу. Током дате активности васпитачи су обучени за примену датих метода и коришћење алата, такође, креирани су предлози за реализацију заједничких активности. У наредном периоду биће реализоване активности директног рада са младима, као и додатне подршке за реализаторе програма Пројекта “Унапређење менталног здравља младих кроз развој капацитета локалних актера 1.0”, а спроводе га Национална асоцијација Канцеларије за младе, Омладински савез удружења – ОПЕНС, Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада – НАПОР, Савез извиђача Србије и Кровна организација младих Србије, а финансира Министарство туризма и омладине Републике Србије.