СПИСКОВИ СА ИМЕНИМА УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ У КАРТИЦИ  УПИС 2023.  ДРУГИ УПИСНИ РОК 2023.