Преузето са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја

http://www.mpn.gov.rs/plan-obrazovno-vaspitnog-rada-za-cetvrtu-nedelju-skolske-2021-22-godine/

Дом ученика средњих школа Крагујевац биће отворен за пријем ученика у недељу, 19. 9. 2021. од 15.00.