ПО ОДЛУЦИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ: