Република Србија

Дом ученика средњих школа

Број: VIII/02-91
Датум: 16.03.2020.год.
К р а г у ј е в а ц


На основу члана 56.ст.2. Закона о раду, а у складу са упутством МПНТР Сектор за ученички и студентски стандард и Сектора за ванредне ситуације, директор Дома ученика средњих школа донео је следећу

О Д Л У К У

Због увођења ванредне ситуације у Републици Србији ради сузбијања ширења вируса грипа „COVID - 19“, а сагласно Упутству МПНТР бр.601-00-11/1/12020-05 од 16.03.2020.г., Дом ученика средњих школа у Крагујевцу, почев од понедељка 16.03.2020.год. престаје са редовним радом на обезбеђивању смештаја, исхране и васпитног рада ученицима, и уводи ванредни распоред рада и обављања неопходних активности.
Почев од понедељка 16.03.2020.г. све службе ће радити по ванредном распореду, који ће бити истакнут на огласној табли дома. Сви запослен који по распореду нису у дому, сматраће се да се у приправности и дужни су да дођу у дом по позиву.
Сви радници који нису у обавези по новом распореду да дођу у Дом, у обавези су да радне обавезе обављају од куће, сагласно Упутству МПНТР бр.601-00-11/1/12020-05 од 16.03.2020.г.
Рад од куће подразумева: стални контакти са ученицима и њиховим родитељима (васпитна служба), стални контакти са управом дома и колегама из службе, обавезно одазивање на позиве и долазак у дом по позиву, достављање тражених извештаја и података, обављање административних послова електронским путем.
Сви радници који бораве у дому ради обављања радних дужности У ОБАВЕЗИ СУ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЈЕНСКИХ МЕРА, УПУТСТАВА И НАРЕДБИ НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ.

ДИРЕКТОР ДОМА
_________________
Љубица Башић