Домска заједница

Машан Ђаловић

Дражен Павић

 

 

Комисије

 

 

Комисија за стандард и исхрану ученика

 

Мирјана С. Милојевић

Зоран Булатовић

 

 

Комисија за процену штете

Иванка Крајишник

Зоран Булатовић

 

 

Интересне групе

 

 

 

Интересна група

 за хемију

Мирјана С. Милојевић

Биљана Перовић

Машан Ђаловић

 

Интересна група за физику и математику

Емилија Радовановић

 

Интересна група за

српски језик

                       програм...

Иванка Крајишник

Јелена Рашковић

 

Рад са компјутерима

Емилија Радовановић

Биљана Перовић