На основу Друге допуне Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у РС у школској 2020/21.години. Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр.611-00-1346/4/2020-5 од 27.11.2020.год.,  Дом ученика средњих школа у Крагујевацу даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Имајући у виду да је Влада РС, у циљу очувања безбедности и здравља ученика  и запослених, донела Уредбу на основу које се, почев од 30.11.2020.године па до 18.12.2020.год. , сви облици наставе и учења у средњим школама изводе на даљину, Дом ученика средњих школа у Крагујевцу ће с тим у вези ускладити своје активности.

Ученицима који имају потребе, одн.морају да долазе у школу, биће обезбеђен неометан боравак  у дому у тим данима. Ученици који имају потребе да бораве у дому због школских обавеза у ОБАВЕЗИ СУ да изврше најаву код свог васпитача, НАЈКАСНИЈЕ ДВА(2) ДАНА унапред, како би се у дому организовао процес припреме хране, обезбедило адекватно грејање, као и присуство васпитача и осталог особља дома. Приликом доласка у дом обавезна је примена свих прописаних мера као и до сада.

Све информације и подршку ученици и њихови родитељи ће добијати од васпитача са којима ће наставити континуирану комуникацију, на начин и у обиму према постигнутим договорима. С обзиром да ученици бораве код куће при чему имају обавезу да похађају наставу на даљину, уколико постоји интересовање, васпитачи ће организовати и реализовати инструктиван рад на даљину у мери у којој је то ученику потребно.

Директор Дома

Љубица Башић, ср.