1. 11. 2020. дан када смо се подсетили на то да је потребно уважавати туђе мишљење, осећања и уверења.

Важно је и да се подсетимо на лепоту различитости и потребу да сви заједно треба да допринесемо међусобном уважавању, без обзира на различитости.

„Толеранција није ни повлађивање, ни равнодушност, већ је поштовање широког спектра култура, облика изражавања и хуманости и представља признање универзалних људских права и слобода других“.

ПОГЛЕДАЈТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ...

artem.17112020

--