3. 2. 2020. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржано је предавање на тему: „Презентација Протокола о поступању установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ у реализацији спољног сарадника – саветника за заштиту ученика од насиља педагога, Марије Башчаревић. Директор Дома ученика средњих школа Крагујевац Љубица Башић, васпитачи, педагог и библиотекар Дома присуствовали су предавању, такође и колеге из Дома ученика средњих школа Ниш.