Израдом постера под називом „Хемијада“, на Фестивалу науке, представили смо, за наш Дом, значајну манифестацију коју смо годинама уназад организовали у нашем Дому. Из континуираног рада Интересне групе за хемију настала је прва Хемијада, сада већ давне 2008. године. Прва Хемијада је изникла из визије наших васпитача хемичара уз свесрдну подршку руководства Дома. У почетку је Хемијада осмишљена као регионални сусрет ученика који бораве у неком од наших домова, а хемију изучавају као школски предмет у свим школама. Из године у годину, Хемијада је расла и почела да се истиче као такмичење које окупља све већи број учесника.